De-Reviews

Reviews To Identify Scam or Legit

Scam Messages: Winner of WHATSAPP Global Awards Programme or WHATSAPP WEB GLOBAL AWARDS: Your WHATSAPP mobile number has been selected as the winner
0 (0)

Beware of phishing emails or text messages coming from various numbers like 289-430-6558, 587-649-3007 and so on such as:

# “Congratulation
Dear Customer.
Your WHATSAPP mobile number has been selected as the winner of One Million United State Dollars (USD $1.000.000.00)in the WHATSAPP Global Awards Programme.Send your winning REF No: WHP/US~97473453. to email: info@vipwhatsapp.online
Full Name:
Country:
Contact Mobile Number:
Nationality:
Address:
Age:
S{x:
Marital Status:
Occupation:
Regards
Ms Mariam Gully
Coordinator”

# “WhatsApp Admin
Dear Email User,
This email address was automatically generated and selected during WHATSAPP WEB GLOBAL AWARDS yearly International Online Promotions draw held in Johannesburg South Africa and won $2,820,000.00 USD (Two Million Eight Hundred and Twenty Thousand United States Dollars Only) linked to the above subject line reference number. The award money is payable through a bank cheque, Prepaid Debit Card or direct bank transfer.
Your email address is linked to the above subject line REF#:
Kindly provide the below information to our paying agency below for the of your payment”

# “DEAR WHATS-APP WINNER,YOUR WHATS-APP NO HAS WON RS. 2 CRORE 75 LAKH IN THE WHATSAPP GLOBAL AWARD 2019.FOR CLAIM,SEND NAME:AD:MOBILE:AGE:TO: rbi@rbidelhigovn.in”

You may have got exact or similar kinds of messages as above. So, please help us by reporting similar kinds of scam messages below in the comment section. If you are concerned with your privacy, then you can comment below without submitting your email address.

Beware of fraudulent messages YOUR WHATS APP NO HAS WON or Your WHATSAPP mobile number has been selected as the winner of One Million United States Dollars in the WHATSAPP Global Awards Programme or WHATSAPP WEB GLOBAL AWARDS | De Reviews

What is the motive behind these fraudulent messages? The reality of the fake message – YOUR WHATS-APP NO HAS WON or Your WHATSAPP mobile number has been selected as the winner of One Million United States Dollars in the WHATSAPP Global Awards Programme or WHATSAPP WEB GLOBAL AWARDS and so on.

These fraud messages are not from any genuine companies but are from scammers to get your personal information so that they can scam you. They may ask you to click some link and submit the personal details on the fake website posing the real ones or call them or message/reply to them where they will trick you to submit your personal details. So, you should not follow any instructions provided in these messages or click any link or download anything (if provided any) or follow any instructions. The links or files provided on these messages may also contain some viruses or malware or spyware that can hack your device as well.

So, if you get confused about the legitimacy of the messages that you received, then it’s better you contact or check on the official website of the respective company (in this case you can contact WhatsApp company) to confirm either the messages you received are real or fake ones.

Once these cybercriminals get your personal information, they make money by selling those details. If they get your credit card information, even they can steal money from your credit card. So, you should not follow any instructions provided on these kinds of messages.

These messages may not come from the same number or same email or in the name of the same company. These scammers may use multiple numbers, emails, and the name of companies to send similar messages. A few examples of scam messages are:

So, help us by reporting similar types of messages by using the comment section below. You can even comment below without providing your email address.

Now you know the reality of these kinds of fraud messages. So, if you still want to say something about it, then please feel free to leave your comment below. You can also comment below to report about similar kinds of scams or even to report about any kinds of scams. After all, we are here to spread awareness about scams. So, let’s do it together. Let’s save innocent people from scams.

You can find about various kinds of scams by scrolling within our “Scams” category by clicking >HERE< or you can navigate our website through our home page to find out the several interesting and knowledgeable articles under different categories by clicking >HERE<.

If you want to share this post with your friends and families through your social media accounts to make them aware of these kinds of scam messages, then please feel free to do so.

Good Luck!

Click stars to rate this product, organization (company) or online activity!
[Total: 0 Average: 0]

De Roka

I am De Roka, also known as Suman Roka, and I'm the person behind this website. I've been working online since 2009, and since 2014, I've been researching scams to protect people from falling for them. I've saved many folks from scams by exposing their true nature before they can trick anyone. If you want to learn more about me and my team, you can visit our “About Us” page at this link: de-reviews.com/about-us/

46 thoughts on “Scam Messages: Winner of WHATSAPP Global Awards Programme or WHATSAPP WEB GLOBAL AWARDS: Your WHATSAPP mobile number has been selected as the winner
0 (0)

 1. From: WhatsAppul.versailles@cgt.fr
  To: Jums
  Answer: “WhatsAppwhatsappinc02@gmail.com”

  WhatsApp.
  1601 Willow Road, Menlo Park, Ca 94025
  Amerikas Savienotās Valstis

  Cienījamais WhatsApp lietotāj!

  Informējam, ka jūsu mobilā tālruņa numurs ir izvēlēts starp WhatsApp Global Awards programmas laimīgajiem uzvarētājiem.
  Šī ir globālā balvu programma WhatsApp interneta pakalpojumu patronāžai, visi dalībnieki tika nejauši atlasīti no vispasaules WhatsApp mobilo tālruņu numuru katalogiem, un jūsu WhatsApp numurs tiek parādīts sistēmā starp laimīgajiem uzvarētājiem.
  Jums ir piešķirta summa (900 600,00 USD) deviņi simti tūkstoši seši simti ASV dolāru. 2022. gada Globālo balvu programmai.

  Jums ir jāsniedz nepieciešamā informācija pēc iespējas ātrāk, lai maksātāja banka varētu apstrādāt un sākt jūsu maksājumu.

  Pilnais vārds:
  WhatsApp numurs:
  Valstspiederība:
  Vecums:
  Ģimenes stāvoklis:
  Nodarbošanās:
  Adrese:

  PIEZĪME!!! Nosūtiet nepieciešamo informāciju uz oficiālo e-pasta adresi (whatsappinc02@gmail.com), lai veiktu pārbaudi un samaksu.

  Drošības apsvērumu dēļ mēs iesakām visiem uzvarētājiem saglabāt šīs informācijas konfidencialitāti no sabiedrības, līdz tiek apstrādāta jūsu naudas balva un jūsu
  balva jums tiek izsniegta. Šī ir daļa no mūsu drošības protokola, lai izvairītos no dubultas pretenzijas un nepamatotas šīs programmas priekšrocību izmantošanas personām, kas nepiedalās.

  Mēs jūs vēlreiz no sirds apsveicam.

  Ar laba vēlējumiem,
  WhatsApp.

 2. od: WHATSAPP INC
  adresa pre odpoveď: WHATSAPP INC
  komu:
  dátum: 10. 4. 2022 3:59
  predmet: Gratulujeme
  odoslané z: cgt.fr
  podpísané od: cgt.fr
  zabezpečenie: Doména serinyatelecom.fr nezašifrovala túto správu Ďalšie informácie

  WhatsApp Inc.
  1601 Willow Road, Menlo Park, Ca 94025
  Spojené štáty americké

  Vážený používateľ WhatsApp:
  Vaše mobilné číslo bolo vybrané medzi šťastnými výhercami programu WhatsApp Inc Global Awards.
  Toto je program globálnych ocenení za patronát nad internetovými službami, všetci účastníci boli náhodne vybraní z celosvetových adresárov mobilných čísel a vaše mobilné číslo sa objaví na zariadení medzi víťazmi.
  Boli ste odmenení peňažnou cenou (900 600,00 EUR) deväťstotisíc šesťsto eur. pre program Global Awards 2022.

  Požadované informácie musíte poskytnúť čo najskôr, aby ste umožnili proces platby v banke a mohli začať s platbou.

  Celé meno:
  Telefónne číslo:
  národnosť:
  Vek:
  Rodinný stav:
  povolanie:
  adresa:

  POZNÁMKA!!! Pošlite požadované informácie na oficiálnu e-mailovú adresu (whatsappinc02@gmail.com ) na overenie a platbu.

  Z bezpečnostných dôvodov odporúčame všetkým výhercom, aby uchovávali tieto informácie v tajnosti pred verejnosťou, kým nebude vaša peňažná cena spracovaná a vaša cena vám bola uvoľnená. Toto je súčasťou nášho bezpečnostného protokolu, aby sa predišlo dvojitému nárokovaniu a neoprávnenému využívaniu tohto programu nezúčastnenými osobami.

  Ešte raz vám srdečne blahoželáme.

  S Pozdravom,
  WhatsApp Inc.

 3. Respected sir,
  Whether my number is selected for the whatsapp global award. Please check inform me. Because one message came to my number that you are selected for the award. So i want to clarify that. So please inform me sir.

 4. WhatsApp Inc.

  1601 Willow Road, Menlo Park, Ca 94025

  Spojené Státy Americké

  Vážený uživateli WhatsApp:

  Vaše mobilní číslo bylo vybráno mezi šťastnými výherci programu WhatsApp Inc. Global Awards Program.

  Toto je program Global Awards za patronaci internetových služeb, všichni účastníci byli náhodně vybráni z celosvětových adresářů mobilních čísel a vaše mobilní číslo se objeví na počítači mezi vítězi.

  Byla vám udělena finanční odměna ve výši (900 600,00 EUR) devět set tisíc šest set eur. pro program Global Awards 2022.

  Požadované informace musíte poskytnout co nejdříve, aby bylo možné provést platební bankovní proces a zahájit platbu.

  Celé jméno:

  Číslo mobilního telefonu:

  Národnost:

  Stáří:

  Stav:

  Obsazení:

  Adresa:

  POZNÁMKA !!! Zašlete požadované informace na oficiální e-mailovou adresu (whatsappinc2022@gmail.com ) pro ověření a platbu.

  Z bezpečnostních důvodů všem výhercům doporučujeme, aby tyto informace před veřejností utajili, dokud nebude vaše peněžní cena zpracována a vaše výhra

  Cena vám byla vydána. Toto je součástí našeho bezpečnostního protokolu, abychom se vyhnuli dvojímu nárokování a neoprávněnému využívání výhod tohoto programu nezúčastněnými osobami.

  Ještě jednou hluboce gratulujeme.

  S pozdravem,

  WhatsApp Inc.

 5. WhatsApp Inc.
  1601 Willow Road, Menlo Park, n. 94025
  Yhdysvallat
  Hyvä WhatsApp-käyttäjä:
  Matkapuhelinnumerosi on valittu WhatsApp Inc:n Global Awards -ohjelman onnekkaiden voittajien joukkoon.
  Tämä on Internet-palveluiden suojelemiseen tarkoitettu Global Awards -ohjelma, kaikki osallistujat valittiin satunnaisesti maailmanlaajuisista matkapuhelinnumerohakemistoista, ja matkapuhelinnumerosi näkyy koneessa voittajien joukossa.
  Sinulle on myönnetty käteispalkinto (900 600,00 €) yhdeksänsataatuhatta kuusisataa euroa. vuoden 2022 Global Awards -ohjelmaan.
  Sinun tulee antaa tarvittavat tiedot mahdollisimman pian, jotta maksava pankkiprosessi voidaan käynnistää ja maksu voidaan aloittaa.
  Koko nimi:
  Matkapuhelinnumero:
  Kansallisuus:
  Ikä:
  Siviilisääty:
  Ammatti:
  Osoite:
  MERKINTÄ!!! Lähetä vaaditut tiedot viralliseen sähköpostiosoitteeseen (whatsappinc2022@gmail.com ) vahvistusta ja maksua varten.
  Turvallisuussyistä suosittelemme kaikkia voittajia pitämään nämä tiedot luottamuksellisina yleisöltä, kunnes rahapalkintosi on käsitelty ja
  palkinto luovutetaan sinulle. Tämä on osa suojausprotokollaamme, jotta vältytään kaksinkertaisilta vaatimuksilta ja siltä, ​​että ulkopuoliset eivät käytä tätä ohjelmaa perusteettomasti.
  Onnittelemme teitä vielä kerran syvästi.
  Parhain terveisin,
  WhatsApp Inc.

 6. WhatsApp Inc.

  1601 Willow Road, Menlo parkas, ca 94025

  Jungtinės Amerikos Valstijos

  Gerbiamas WhatsApp naudotojau:

  Jūsų mobiliojo telefono numeris buvo atrinktas tarp laimingųjų WhatsApp Inc Global Awards programos laimėtojų.

  Tai pasaulinė interneto paslaugų globos apdovanojimų programa, visi dalyviai buvo atsitiktinai atrinkti iš pasaulinių mobiliųjų telefonų numerių katalogų, o jūsų mobiliojo telefono numeris bus rodomas mašinoje tarp laimėtojų.

  Jūs buvote apdovanotas (900 600,00 €) devynių šimtų tūkstančių šešių šimtų eurų piniginiu prizu. 2022 m. Pasaulinių apdovanojimų programai.

  Turite kuo greičiau pateikti reikiamą informaciją, kad įjungtumėte mokėjimo banko procesą ir pradėtumėte mokėjimą.

  Pilnas vardas:

  Mobilaus telefono numeris:

  Tautybė:

  Amžius:

  Šeiminė padėtis:

  Užsiėmimas:

  Adresas:

  Siųskite reikiamą informaciją oficialiu el. pašto adresu (whatsappinc2022@gmail.com ), kad galėtumėte patikrinti ir sumokėti.

  Saugumo sumetimais visiems laimėtojams patariame šią informaciją laikyti konfidencialia, kol jūsų piniginis prizas bus apdorotas ir

  prizas jums įteiktas. Tai yra mūsų saugos protokolo dalis, siekiant išvengti dvigubų pretenzijų ir nepagrįsto šios programos pranašumų nedalyvaujantiems asmenims.

  Dar kartą nuoširdžiai sveikiname jus.

  Geriausi linkėjimai,

  WhatsApp Inc.

 7. WhatsApp Inc.

  1601 Willow Road, Menlo Park, Ca 94025

  Stany Zjednoczone Ameryki

  Drogi użytkowniku WhatsApp:

  Twój numer telefonu komórkowego został wybrany wśród szczęśliwych zwycięzców programu WhatsApp Inc Global Awards.

  Jest to Globalny Program Nagród pod patronatem serwisów internetowych, wszyscy uczestnicy zostali wybrani losowo z ogólnoświatowych katalogów numerów telefonów komórkowych, a Twój numer telefonu pojawi się na maszynie wśród zwycięzców.

  Otrzymałeś nagrodę pieniężną w wysokości (900 600,00 €) dziewięćset tysięcy sześćset euro. za Globalny Program Nagród 2022.

  Musisz podać wymagane informacje tak szybko, jak to możliwe, aby umożliwić proces płatności bankowej i rozpocząć płatność.

  Pełne imię i nazwisko:

  Numer telefonu komórkowego:

  Narodowość:

  Wiek:

  Stan cywilny:

  Zawód:

  Adres:

  UWAGA!!! Wyślij wymagane informacje na oficjalny adres e-mail (whatsappinc2022@gmail.com ) w celu weryfikacji i płatności.

  Ze względów bezpieczeństwa radzimy wszystkim zwycięzcom, aby zachowali te informacje w tajemnicy przed opinią publiczną, dopóki Twoja nagroda pieniężna nie zostanie przetworzona, a Twoja

  nagroda dla ciebie. Jest to część naszego protokołu bezpieczeństwa, aby uniknąć podwójnych roszczeń i nieuzasadnionego korzystania z tego programu przez osoby nieuczestniczące.

  Jeszcze raz serdecznie gratulujemy.

  Z poważaniem,

  WhatsApp Inc.

 8. WhatsApp Inc.

  1601 Willow Road, Menlo Park, Ca 94025

  Сполучені Штати Америки

  Шановний користувач WhatsApp!

  Ваш мобільний номер був обраний серед щасливих переможців програми WhatsApp Inc Global Awards.

  Це програма Global Awards для патронажу інтернет-сервісів, усі учасники були обрані випадковим чином зі світових каталогів мобільних номерів, і ваш номер мобільного телефону з’являється на машині серед переможців.

  Ви отримали грошову премію в розмірі (900 600,00 євро) дев’ятсот тисяч шістсот євро. для програми Global Awards 2022.

  Ви повинні надати необхідну інформацію якомога швидше, щоб увімкнути процес банку-платника та розпочати платіж.

  Повне ім’я:

  Номер мобільного:

  національність:

  Вік:

  Сімейний стан:

  професія:

  Адреса:

  Надішліть необхідну інформацію на офіційну електронну адресу (whatsappinc2022@gmail.com ) для перевірки та оплати.

  З міркувань безпеки ми радимо всім переможцям зберігати конфіденційність цієї інформації від громадськості, доки не буде оброблено ваш грошовий приз і

  вам видано приз. Це частина нашого протоколу безпеки, щоб уникнути подвійних претензій і необґрунтованого використання цієї програми неучасниками.

  Ми ще раз щиро вітаємо вас.

  З найкращими побажаннями,

  WhatsApp Inc.

 9. Bravo!! Your number has been luckily selected as the winner of $750,000 USD in the *WHATSAPP* Promo programme for our customers. Please send your winning *NO:WHAP-US/U670.* To this Email: *info@whatsap4.online* for more information. Note that this message is *confidential*

 10. Congratulations!! Dear WHATSAPP USER , Your WHATSAPP mobile number has been selected as the winner of Five Hundred Thousand United States Dollars (500.000.00USD) in the 2022 WHATSAPP Covid-19 charity donation program. Send your winning REF No: WHP/US-97473453. to email: “support@whatsappdonation.com”

 11. Congratulations!! Dear WHATSAPP USER , Your WHATSAPP mobile number has been selected as the winner of Five Hundred Thousand United States Dollars (500.000.00USD) in the 2022 WHATSAPP Covid-19 charity donation program. Send your winning REF No: WHP/US-97473453. to email: “support@whatsappdonation.com”
  for more information on how to claim your funds. Contact: “support@whatsappdonation.com”
  for more inquiries

  NOTE THAT THIS IS A CONFIDENTIAL TEXT

  1/16/2022 5:45:14 PM

 12. WhatsApp Inc.
  1601 Willow Road, Menlo Park, Ca 94025
  Spojené Státy Americké

  Vážený uživateli WhatsApp:

  Vaše mobilní číslo bylo vybráno mezi šťastnými výherci programu WhatsApp Inc Global Awards.
  Toto je program Global Awards za patronaci internetových služeb, všichni účastníci byli náhodně vybráni z celosvětových adresářů mobilních čísel a vaše mobilní číslo se objeví na počítači mezi vítězi.
  Byla vám udělena peněžní odměna ve výši (900 600,00 EUR) devět set tisíc šest set eur. pro program Global Awards 2022.

  Požadované informace musíte poskytnout co nejdříve, aby bylo možné provést platební bankovní proces a zahájit platbu.

  Celé jméno:
  Číslo mobilního telefonu:
  Národnost:
  Stáří:

  Stav:
  Obsazení:
  Adresa:

  Zašlete požadované informace na oficiální e-mailovou adresu (whatsappinc2022@gmail.com) pro ověření a platbu.

  Z bezpečnostních důvodů všem výhercům doporučujeme, aby tyto informace před veřejností utajili, dokud nebude vaše peněžní cena zpracována a vaše výhra
  cena vám byla vydána. Toto je součástí našeho bezpečnostního protokolu, abychom se vyhnuli dvojímu nárokování a neoprávněnému využívání výhod tohoto programu nezúčastněnými osobami.

  Ještě jednou srdečně blahopřejeme.

  S pozdravem,
  WhatsApp Inc.

 13. I am your brother from Egypt. I found out the reason for these messages. thats it
  man from Qatar
  Convince people that this link makes money
  kookysleman-001-site1 .ctempurl .com/Send.aspx?pid=20&user=MakaAlaa3&password=6666
  He deceives them by sending fake messages using this link to earn money
  This is his phone number
  +966 50608 5204
  But most of the time it’s a fake number

 14. Bravo!! Your number has been luckily selected as the winner of $750,000 USD(Seven Hundred and Fifty Thousand Dollars) in the *WHATSAPP* Promo programme for our customers. Please send your winning *NO:WHAP-US/U670.* To this Email: *info@whatsapnet.net* for more information. Note that this message is *confidential* (info@whatsapnet.net)

 15. Dear Customer,

  We congratulate you once again for winning the *WHATSAPP* International balloting award programme.

  Your Mobile Number has been selected among the five lucky-winners of the *WHATSAPP* programme, USA for SIX Hundred Thousand Dollars.

  This is a reward program for the patronage of internet services, all participants were selected randomly from worldwide mobile number Directories, and your mobile number appears on the WHATSAPP INC machine as the winner of the 2021 WHATSAPP INC yearly promotional Award Prize of SIX hundred Thousand Dollars.

  This promotion is part of the financial empowerment program of the WHATSAPP INC in its struggle to alleviate poverty.

  This promotional programme is being promoted and sponsored by eminent personalities in the person of Mark Zuckerberg of Facebook. With the support of WHATSAPP Founder: , Jan Koum and Brian Acton and other corporate companies and organizations in the United States to encourage the use of computer systems worldwide.

  Full Name:.

  Country:.

  Contact Mobile Number:.

  Nationality:..

  Address:.

  Age:.

  Gender:..

  Job \ Work:.

  Above is the information needed from you, please fill in your information as requested and return it back for verification and payment of your won prize fund. Please provide the required information as soon as possible to enable the paying bank to commence your payment before the last remittance date.

  For more information :
  “contact@whatsapnet.com”

  Best Regard,
  WhatsApp Inc.
  Menlo Park, US (HQ)
  1601 Willow Rd

 16. Received 23Sept from +7 921 695-67-40:
  Congratulation
  Dear Esteemed Customer.
  Your mobile number has been selected as the winner of One Million United State Dollars (USD $1.000.000.00)in the WHATSAPP Global Awards Programme.Send your winning REF No: WHP/US~97473453. to email: info@vipwhatsapp.online

  Full Name:
  Country:
  Contact Mobile Number:
  Nationality:
  Address:
  Age:
  S**:
  Marital Status:
  Occupation:

  Regards
  Ms Mariam Gully
  Coordinator
  2021-09-23T20:48:20+03:00

 17. Congratulation

  Dear Esteemed Customer.

  Your mobile number has been selected as the winner of One Million United State Dollars (USD $1.000.000.00)in the WHATSAPP Global Awards Programme.Send your winning REF No: WHP/US~97473453. to email: info@vipwhatsapp.online

  Full Name:
  Country:
  Contact Mobile Number:
  Nationality:
  Address:
  Age:
  S**:
  Marital Status:
  Occupation:

  Regards
  Ms Mariam Gully
  Coordinator
  2021-08-23T20:12:41+02:00

 18. Это сообщение я получила от номера +63 943 321 3174

  Dear *Sir/Madame,*

  Your *Whatsapp* NUMBER has been luckily selected as the winner of *USD* *600,000* *United* *State* *Dollars* in the *WHATSAPP* Promo programme for our customers. Please send your winning *NO:WP-USU4509.* To

  Email: *info@whatsappteamdata.org*

  for more information.

  Email: *info@whatsappteamdata.org*

  Note that this message is *confidential* Sir.

  Stay safe from CORONAVIRUS. *THIS TOO SHALL PASS*

 19. I got this scam message from +20 1207430051. Please be careful and report them to the police.

  Congratulation
  Dear Customer.

  Your WHATSAPP mobile number has been selected as the winner of One Million United State Dollars (USD $1.000.000.00)in the WHATSAPP Global Awards Programme.Send your winning REF No: WHP/US~97473453. to email: info@vipwhatsapp.online

  Full Name:
  Country:
  Contact Mobile Number:
  Nationality:
  Address:
  Age:
  S**:
  Marital Status:
  Occupation:

  Regards
  Ms Mariam Gully
  Coordinator
  2021-02-24T07:05:13+02:00

 20. Dear Email User,
  This email address was automatically generated and selected during WhatsApp Global Mobile Awards yearly International Online Promotions draw held in Johannesburg South Africa and won $2,820,000.00 USD (Two Million Eight Hundred and Twenty Thousand United States Dollars Only) linked to the above subject line reference number. The award money is payable through a prepaid debit Card or direct bank transfer.

  Kindly contact us for your award.
  Contact Person Mr. James Mohale
  gmaicc@mail2world.com
  Quote your
  Full Names:
  Subject REF Number:
  Mobile Number:
  Country:
  Age:
  Gender:
  Email1
  Email2:
  Regards,
  S. Ross,

  (Coordinator/ Online Publicity).
  Copyright?2021 WHATSAPP GLOBAL MOBILE AWARDS live Inc.

 21. Dear Email User,

  This email address was automatically generated and selected during WhatsApp Global Mobile Awards yearly International Online Promotions draw held in Johannesburg South Africa and won $2,820,000.00 USD (Two Million Eight Hundred and Twenty Thousand United States Dollars Only) linked to the above subject line reference number. The award money is payable through a prepaid debit Card or direct bank transfer.

  Kindly contact us for your award.
  Contact Person Mr. James Mohale
  gmaicc@mail2world.com

  Quote your

  Full Names:
  Subject REF Number:
  Mobile Number:
  Country:
  Age:
  Gender:
  Email1
  Email2:

  Regards,

  S. Ross,

  (Coordinator/ Online Publicity).

  Copyright?2021 WHATSAPP GLOBAL MOBILE AWARDS live Inc.

 22. Your Mobile No Wins Rs.3,75,000.00. WhatsApp 2021-Promo Send Full Name,Mobile No,Age,Adds,Occup Reply To

 23. Dear Sir/Madam,
  We wish to congratulate you for winning the WhatsApp COVID-19 CHARITY DONATION Programme. Your mobile number has been selected among the lucky winners of the WhatsApp charity Programme, USA for $500,000.00 (Five Hundred Thousand US Dollars) with the Whatsapp Code: US/WH/97473453

  This is a reward programme for the patronage of our internet services as well as a financial empowerment program of WhatsApp Inc. in its struggle to alleviate poverty. All participants were selected randomly, world wide. As a registered user on WhatsApp Mobile Application Platform, your mobile number was drawn during the balloting.

  This programme is promoted and sponsored by eminent personalities in the person of Bill Gates of Microsoft Inc. With the support of WhatsApp Founder: Jan Koum Brian Acton and other corporate companies and organizations in the United States of America.

  Details For Submission

  image Fullname :
  image Country :
  image Contact Mobile Number :
  image Nationality :
  image Address :
  image S*x :
  image Age :
  image Marital Status :
  image Occupation :

  Please provide the required information as soon as possible . This will be sent to your paying bank to commence your payment before the last remittance date.

  2021© WhatsApp Inc.

  WhatsApp Inc. 650 Castro Street, Suite 120-219 Mountain View, California,
  94041, United States of America

  02.06 án kaptam ezt az emailt, majdnem elhíttem és érztem, hogy itt valami nem stimmel. Sajnos én első körben kiadtam a személyes adataimat, remélem nem lesz belőle gond.

 24. Congratulation

  Dear Customer.

  Your WHATSAPP mobile number has been selected as the winner of One Million United State Dollars (USD $1.000.000.00)in the WHATSAPP Global Awards Programme.Send your winning REF No: WHP/US~97473453. to email: info@vipwhatsapp.online

  Full Name:
  Country:
  Contact Mobile Number:
  Nationality:
  Address:
  Age:
  S*x:
  Marital Status:
  Occupation:

  Regards
  Ms Mariam Gully
  Coordinator

  2021.01.31T006:41+08:00

  I received this scam message today

 25. Congratulation

  Dear Customer.

  Your WHATSAPP mobile number has been selected as the winner of One Million United State Dollars (USD $1.000.000.00)in the WHATSAPP Global Awards Programme.Send your winning REF No: WHP/US~97473453. to email: info@vipwhatsapp.online

  Full Name:
  Country:
  Contact Mobile Number:
  Nationality:
  Address:
  Age:
  S**:
  Marital Status:
  Occupation:

  Regards
  Ms Mariam Gully
  Coordinator
  2021-01-31T00:12:24+08:00

 26. Congratulation

  Dear Customer.

  Your WHATSAPP mobile number has been selected as the winner of One Million United State Dollars (USD $1.000.000.00)in the WHATSAPP Global Awards Programme.Send your winning REF No: WHP/US~97473453. to email: info@vipwhatsapp.online

  Full Name:
  Country:
  Contact Mobile Number:
  Nationality:
  Address:
  Age:
  S**:
  Marital Status:
  Occupation:

  Regards
  Ms Mariam Gully
  Coordinator
  2021-01-27T00:13:34+08:00

  Curacao

 27. Curacao
  Congratulation

  Dear Customer.

  Your WHATSAPP mobile number has been selected as the winner of One Million United State Dollars (USD $1.000.000.00)in the WHATSAPP Global Awards Programme.Send your winning REF No: WHP/US~97473453. to email: info@vipwhatsapp.online

  Full Name:
  Country:
  Contact Mobile Number:
  Nationality:
  Address:
  Age:
  S*x:
  Marital Status:
  Occupation:

  Regards
  Ms Mariam Gully
  Coordinator
  2021-01-24T09:39:15+08:00

 28. Congratulation

  Dear Customer.

  Your WHATSAPP mobile number has been selected as the winner of One Million United State Dollars (USD $1.000.000.00)in the WHATSAPP Global Awards Programme.Send your winning REF No: WHP/US~97473453. to email: info@vipwhatsapp.online

  Full Name:
  Country:
  Contact Mobile Number:
  Nationality:
  Address:
  Age:
  S**:
  Marital Status:
  Occupation:

  Regards
  Ms Mariam Gully
  Coordinator
  2021-01-23T13:07:56+08:00

 29. Congratulation

  Dear Customer.

  Your WHATSAPP mobile number has been selected as the winner of One Million United State Dollars (USD $1.000.000.00)in the WHATSAPP Global Awards Programme.Send your winning REF No: WHP/US~97473453. to email: info@vipwhatsapp.online

  Full Name:
  Country:
  Contact Mobile Number:
  Nationality:
  Address:
  Age:
  Marital Status:
  Occupation:

  Regards
  Ms Mariam Gully
  Coordinator
  2021-01-23T03:56:07+08:00

  +919789399814

 30. Dear Customer.

  Your WHATSAPP mobile number has been selected as the winner of One Million United State Dollars (USD $1.000.000.00)in the WHATSAPP Global Awards Programme.Send your winning REF No: WHP/US~97473453. to email: info@vipwhatsapp.online

  Full Name:
  Country:
  Contact Mobile Number:
  Nationality:
  Address:
  Age:
  S*x:
  Marital Status:
  Occupation:

  Regards
  Ms Mariam Gully
  Coordinator

 31. Dear Sir/Madam,
  From the desk of the WhatsApp International Award Team, we wish to officially inform you that your application has now been approved for a payment. We congratulate you once again for emerging as our winner of $500,000.00 USD ( Five Hundred Thousand United States Dollars).

  WhatsApp Corporation organized this promotional to appreciate the society for it’s amazing support and patronage towards the growth of the organisation. We also thank you for being a part of our community, and helping to connect the world free.

  We are sending this message to inform you that your claim process has been completed, and your BANK DEBIT CARD amounting to the sum of $500,000.00 USD (Five Hundred Thousand United States Dollars) has been given to our affiliate courier service: CornerStone Logistics for immediate delivery to you.

  CORNERSTONE LOGISTICS
  Well Maintained Logistics Services

  img

  Customer Service
  +90 539 3228 230

 32. We wish to congratulate you for winning the WhatsApp COVID-19 CHARITY DONATION Programme. Your mobile number has been selected among the lucky winners of the WhatsApp charity Programme, USA for $500,000.00 (Five Hundred Thousand US Dollars) with the Whatsapp Code: US/WH/97473453

  This is a reward programme for the patronage of our internet services as well as a financial empowerment program of WhatsApp Inc. in its struggle to alleviate poverty. All participants were selected randomly, world wide. As a registered user on WhatsApp Mobile Application Platform, your mobile number was drawn during the balloting.

  This programme is promoted and sponsored by eminent personalities in the person of Bill Gates of Microsoft Inc. With the support of WhatsApp Founder: Jan Koum Brian Acton and other corporate companies and organizations in the United States of America.

  Details For Submission

  image Fullname :
  image Country :
  image Contact Mobile Number :
  image Nationality :
  image Address :
  image S*x :
  image Age :
  image Marital Status :
  image Occupation :

  Please provide the required information as soon as possible . This will be sent to your paying bank to commence your payment before the last remittance date.

  2021© WhatsApp Inc.

 33. Congratulation

  Dear Customer.

  Your WHATSAPP mobile number has been selected as the winner of One Million United State Dollars (USD $1.000.000.00)in the WHATSAPP Global Awards Programme.Send your winning REF No: WHP/US~97473453. to email: info@vipwhatsapp.online

  Full Name:
  Country:
  Contact Mobile Number:
  Nationality:
  Address:
  Age:
  S*x:
  Marital Status:
  Occupation:

  Regards
  Ms Mariam Gully
  Coordinator

  Jan 3, 2021 11:05:25 AM

 34. Congratulation

  Dear Customer.

  Your WHATSAPP mobile number has been selected as the winner of One Million United State Dollars (USD $1.000.000.00)in the WHATSAPP Global Awards Programme.Send your winning REF No: WHP/US~97473453. to email: info@vipwhatsapp.online

  Full Name:
  Country:
  Contact Mobile Number:
  Nationality:
  Address:
  Age:
  S*x:
  Marital Status:
  Occupation:

  Regards
  Ms Mariam Gully
  Coordinator

  2020.12.31 02:43:17

 35. I do not believe that no law, no service can stand in the way of that scum and catch them and close them for a long period with very hard forced and poorly paid physical work, and then invest their money in some projects and in that way, to compensate the deceived, so that they feel a little how difficult it is to work and earn money, and for others to get it.
  Personally, I would imprison them all for 40 years, then no one would dare to cheat honest and hard-working people anymore.
  So much from me

 36. Congratulation

  Dear Customer.

  Your WHATSAPP mobile number has been selected as the winner of One Million United State Dollars (USD $1.000.000.00)in the WHATSAPP Global Awards Programme.Send your winning REF No: WHP/US~97473453. to email: info@vipwhatsapp.online

  Full Name:
  Country:
  Contact Mobile Number:
  Nationality:
  Address:
  Age:
  S*x:
  Marital Status:
  Occupation:

  Regards
  Ms Mariam Gully
  Coordinator

  2020.11.07 09:56:15

 37. Congratulation

  Dear Customer.

  Your WHATSAPP mobile number has been selected as the winner of One Million United State Dollars (USD $1.000.000.00)in the WHATSAPP Global Awards Programme.Send your winning REF No: WHP/US~97473453. to email: info@vipwhatsapp.online

  Full Name:
  Country:
  Contact Mobile Number:
  Nationality:
  Address:
  Age:
  S*x:
  Marital Status:
  Occupation:

  Regards
  Ms Mariam Gully
  Coordinator

  2020.10.19 11:53:32

  I got this message today so what is this

  1. I am for Trinidad. Is a trinidadian #53 loney road princess Town .I am 40 years old Male and married i am a supervisor in aronco services ltd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *